Traditionsbärare på 1970-talet

Traditionsbärare som var aktiva på 1970-talet