Lapp-Nils och Mikael Rapp

Lapp-Nils (Nils Jonsson) 1804-1870, och Mikael Rapp 1799-1878
är väl de mest namnkunniga av 1800-talets spelmän i Jämtland.

De levde på varsin sida om Storsjön men stötte ibland ihop.
Vid ett tillfälle berättas det sålunda:
” Lapp-Nils var en gång på marknaden i Östersund och träffade där samman med en spelman vid namn Rapp. Man anordnade då en tävling mellan dem och när det spelat till slut, ansågo de som hört på att Rappen var den som avgått med segern! ”Ja får väl ge mig då”, sade Lapp-Nils och fann sig i domslutet. Men gumman hans gick fram till konkurrenten och tog honom i handen för att tacka honom. ”Idag var du värst, men försök i måra så får vis se”, sa gumman. Efter den dagen var hans hand obrukbar för spel, och han fick lägga bort fiolen”.

Mer om Lapp-Nils.

Mer om Mikael Rapp.