Medlemsinfo

Årsavgiften 2020

Vuxna  från och med 26 år betalar 300 kr
Ungdom till och med 25 år betalar 100 kr
Betalas till bankgiro 136-2623, Jämtland/Härjedalens spelmansförbund före 1 april.
Eller via swish 1234005419

Seniormedlem

Den som är född 1940 eller tidigare, och har varit betalande medlem i spelmansförbundet minst tio år,
kan bli seniormedlem.

Då får man utskick och information från oss och samma förmåner (utom tidningen Spelmannen)
som betalande medlemmar utan att betala årsavgift .

Vad får jag för årsavgiften?

  • informationsblad tre gånger per år
  • tidningen Spelmannen, som annars kostar 170 kr per år
  • du hjälper oss att driva hemsidan med information och notarkiv
  • möjlighet att teckna instrumentförsäkring till ett lågt pris
  • med ditt medlemskap stöder du folkmusikverksamheten i länet

Information angående GDPR

För att kunna skicka ut medlemsblad och information om aktiviteter behöver
Jämtland Härjedalens spelmansförbund lagra medlemmars namn och adress.

Föreningen sparar personuppgifterna så länge personen är medlem i föreningen.

Föreningens medlemmar samtycker till detta genom att betala sin medlemsavgift.

Medlemmar har rätt att få tillgång till vilka personuppgifter som lagras,
och att få personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.

Föreningen sparar inte uppgifterna under en längre tid än nödvändigt.

Om en medlem avslutar sitt medlemskap raderas medlemmens personuppgifter om
uppgifterna inte längre behövs för att administrera eller avsluta medlemskapet.

Registeransvarig
Petter Stenmark
Kontakt: info@spelmansforbundet.se