Styrelse

Styrelsen i Jämtland/Härjedalens spelmansförbund 2019

ordförande
Dennis Isaksson

kassör
Petter Stenmark 

ledamöter
Beret Bertilsdotter,  Amanda Mikaelsdotter Eriksson och Viktoria Arvidsson

suppleanter
Rickard Näslin och Eva Persson Huck