Styrelse

Styrelsen i Jämtland/Härjedalens spelmansförbund 2018

ordförande
Amanda Östling

vice ordförande
Anders Saeterhag

sekreterare
vakant

kassör
Petter Stenmark 

ledamöter
Rickard Näslin och Leif Olsson

suppleanter
Eva Persson Huck och Torbjörn Persson