Försäkring

Musikinstrumentförsäkring
Som medlem i spelmansförbundet kan du teckna en försäkring till en förmånlig premie för dina instrument.

Vilka skador ersätts?
Plötslig och oförutsedd händelse vid
• Stöld
• Brand- och vattenskador
• Transportskador

Vilka instrument kan försäkras?
Akustiska instrument och elektroniska instrument, dock inte pianon, flyglar och orglar.

Detta ingår i försäkringen
Musikinstrumentförsäkringen gäller i hela världen. Blir instrument skadat eller stulet får du ersättning för reparationskostnaderna alternativt upp till vad det kostar att köpa en likvärdig egendom. Om du vid en ersättningsbar skada behöver hyra ett likvärdigt instrument kan du få ersättning för hyra av ett likvärdigt föremål upp till 2 000 kronor per skadehändelse.

Musikinstrumentförsäkring

Självrisk
Självrisken är 300 kronor per skadehändelse.
För skador som uppkommit på grund av fukt, värme, kyla eller sprickbildning utan yttre åverkan är självrisken 1 200 kronor. För skador på kontrabas lämnas ingen ersättning för skador som uppkommit utan yttre åverkan vid fukt, värme, kyla eller sprickbildning.

Vid en skada
Råkar du ut för en skada ska anmälan skickas så snart som möjligt till Folksam eller till ditt spelmansförbund. Anmäl dessutom till polisen om du råkat ut för en stöld eller blivit överfallen.

Premien – teckna försäkring
Premiens storlek beror på det samlade värdet av försäkrade instrument och tillbehör.
För premieuppgift och teckna försäkring kontakta oss via kontaktformuläret.

För mer information gå till Folksams hemsida om försäkringen