Storsjöstråket på Bingsjöstämman

På årets Bingsjöstämma den  6 juli kommer Storsjöstråket att än en gång spela till dans! Fritt fram för alla att haka på!
Plats: Dansbanan klockan 01:00.

Samling vid Bystugubanan utanför caféet kl 13 för genomspelning.

Årets ledare Kjell-Erik Eriksson.

Här är den nya repertoaren.